ติดต่อเรา

ที่อยู่ สำนักงานใหญ่
บริษัท ห้องเย็น โคราช จำกัด (สำนักงานใหญ่)
14 หมู่ 2 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
TAX ID : 0 1155 61009 79 5
โทร.0-2755-2828-30
โทรสาร. 0-2755-2831

ที่อยู่ คลังสินค้า โคราช
บริษัท ห้องเย็น โคราช จำกัด (สาขาโคราช)
399 หมู่ 5 ถ.วงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา (ทล.290) ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โทร. 082 537 5852, 044 984 117-8
โทรสาร. 044 984 119

แผนที่ https://goo.gl/maps/VXEcpJmiJwSzn3zB9