บริการของเรา

ห้องเย็น โคราช รับฟรีสสินค้าสดและรับฝากเก็บสินค้าแช่เยือกแข็งทุกชนิด ด้วยภาชนะที่สะอาดปลอดภัย และอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย โดยให้บริการรวดเร็วถูกต้อง และจัดการดูแลสินค้าของลูกค้าเป็นอย่างดี พร้อม ด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญด้านการจัดการคลังสินค้าห้องเย็น และเปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ปัจจุบันห้องเก็บสินค้าของเรามีความจุมากกว่า 7,000 ตัน และฟรีสสินค้าได้ถึง 90ตัน/วัน บนพื้นที่กว่า 7,000 ตารางเมตร และจะมีโครงการขยายเพิ่มในอนาคต